Nội dung   ››   Bệnh và Điều trị   ››   Vật nuôi khác

Bệnh đau bụng ngựa

Bệnh thường xuất hiện ở vùng có nhiều ngựa, có nhiều ruồi nhà (Musca domestica) mòng (Stomoxys calcitran) trong phân, là nơi thuận lợi cho ruồi sinh sản, bệnh có tính dịch địa phương

Chi tiết
hanvet.com.vn
hanvet.com.vn
hanvet.com.vn

Thông tin liên hệ

88 Trường Chinh, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (844) 3868.5996    -     Fax: (844) 3869.0097
Email: hanvet@fpt.vn    -     Website: www.hanvet.com.vn

Danh mục

   Trang chủ    -        Giới thiệu    -        Sản phẩm
   Tin tức    -        Liên hệ