VẮC XIN TAI XANH CỦA HANVET NHẬN GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG DO BỘ NN & PTNT TRAO TẶNG

12/11/2018 ||

Vacxin Tai Xanh chủng Hanvet1.vn vinh dự nhận giải thưởng ''Bông Lúa Vàng'' do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng.

 

Phó TGĐ. Phạm Thị Thủy đại diện công ty Dược Hanvet đón nhận giải "Bông lúa vàng" do Bộ NN&PTNT trao tặng

Thông tin khác

TOP