CÔNG TY HANVET NHẬN GIẢI THƯỞNG TẬP THỂ XUẤT SẮC TRONG 5 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ''TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP''

12/11/2018 ||

Công ty HANVET vinh dự nhận giải thưởng Tập thể xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án ''TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP'' do bộ NN&PTNN trao tặng

Phó TGĐ. Phạm Thị Thủy đại diện công ty Dược Hanvet đón nhận giải thưởng "Tập thể xuất sắc" trong 5 năm thực hiện đề án ''TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP'' do bộ NN&PTNN trao tặng

Thông tin khác

TOP