HANVET KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

01/10/2018 ||

Ngày 1/10 hàng năm luôn là ngày hội lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên Hanvet, ngày Hanvet ra đời. Năm nay, vừa tròn kỷ niệm 30 năm thành lập, Hanvet vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3 của nhà nước. 

Ngày 1/10/2018, Công ty Hanvet đã Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng ba của nhà nước tại KCN Phố Nối A, Mỹ hào, Hưng Yên.

Thông tin khác

TOP