HỘI THẢO MỘT SỐ BỆNH TRÊN LỢN VÀ VẮC XIN HANVET MỚI SẢN XUẤT

16/09/2023 ||

Với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Hội Thú Y Việt Nam, Hiệp Hội Chăn Nuôi Việt Nam,  Các lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật từ Cục Thú Y, Cục Chăn nuôi, Viện Nông nghiệp Việt Nam; Chi cục Chăn nuôi và Thú Y các tỉnh phía Bắc, các Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, các Công ty chăn nuôi lợn...

Thông tin khác

TOP