+ Sản phẩm « Hóa chất diệt côn trùng

Han-Pec 50 EC

Han-Pec 50 EC

Trong 100 ml hóa chất chứa

Permethrin (Cis/trans 40/60) ………………………. 50 g

Dung môi vừa đủ ……………………………………… 100 ml

Hóa chất diệt trừ hữu hiệu các loại muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết.

- Được Bộ Y tế dùng trong chương trình phòng chống dịch sốt xuất huyết quốc gia

SẢN PHẨM KHÁC

TOP